Medical First Aid (MFA)

Medical First Aid STCW A-VI/1.3, 4-1

Pris: 6900kr

Tid och plats

  • Göteborg 26-27 november
Enligt Transportstyrelsens senaste förordning,
Medical First Aid är till för dig som ansvarar för sjukvården ombord på ett fartyg som har högst 2 timmar till anlöpningsbar hamn (skeppsapotek D).
Medical First Aid uppfyller de krav som Transportstyrelsen ställer, samt STCW. Efter utbildningen får du ett utbildningsintyg som är internationellt gångbart.
MFA innehåller många praktiska moment, där vi bland annat går igenom grundläggande anatomi, respiratorn samt cirkulation, bedömande av olycksplatser, olika tekniker vid återupplivningsförsök, att ta hand frakturer, brännskador m.m. Förutom två dagar lärarledd utbildning ska man före kursen, läst en dags självstudier.

Utbildningens innehåll
Medical First Aid är en kurs styrd av Transportstyrelsen och innehåller:
- Anatomi och Fysiologi
- Återupplivning
- Omhändertagande på olycksplats
- Farmakologi
- Kommunikation
- Hygien

Hör av dig till oss!

intresseanmälan

Deltagarinformation
Kontaktinformation
Meddelande

Genom att klicka på "Skicka" godkänner ni våra vilkor.

Verksamhetsansvarig Mikael Sandstedt 0761 099274mikael.sandstedt@kustens.se
Utbildningsansvarig Jörgen Emanuelsson 0705 901387je@kustens.se