ECDIS - GENERIC MODEL COURSE

ECDIS-utbildning enligt IMO Model Course 1.27 enligt STCW Kap V Avsnitt AII/1-3

Pris: 9500kr

Tid och plats

  • Käringön 3-6 december
Enligt Transportstyrelsens senaste förordning,
Kursen vänder sig till bryggbefäl som tjänstgör på ECDIS-utrustade fartyg där första utbildningssteget är en generisk ECDIS-utbildning enligt IMO Model Course 1.27. Vår ECDIS-kurs är godkänd av Transportstyrelsen och uppfyller de generiska kraven för att segla på ett ECDIS-utrustat fartyg, även efter 1 januari 2017. Kursen genomförs i enlighet med STCW Kap V Avsnitt AII/1-3 och Transportstyrelsens senaste förordning.
Kursen syftar till att ge kunskaper, färdigheter och förståelse för ECDIS och elektroniska sjökort för säker framförande av fartyg där ECDIS används som huvudmetod för navigation. Kursen trycker särskilt på tillämpning och inlärning av ECDIS i varierande typsituationer under körning. Kursen är 4 dagar lång (40 timmar) och genomförs i sin helhet på Käringön.

Hör av dig till oss!

intresseanmälan

Deltagarinformation
Kontaktinformation
Meddelande

Genom att klicka på "Skicka" godkänner ni våra vilkor.

Verksamhetsansvarig Mikael Sandstedt 0761 099274mikael.sandstedt@kustens.se
Utbildningsansvarig Jörgen Emanuelsson 0705 901387je@kustens.se