Medical Care Refresh

Medical Care Refresh

Pris: 11950kr

Tid och plats

  • Göteborg 26-28 november
Enligt Transportstyrelsens senaste förordning,
Fortbildning i Medical Care är en kurs för dig som är sjukvårdsansvarig ombord. Kursen uppfyller kraven som är ställda från transportstyrelsen och baseras på det internationella kurskonceptet fastställt i STCW VI/4.2. Förkunskapskravet för grundkurser är tidigare genomförd första hjälpen utbildning, motsvarande den som ges i Basic Safety enligt TSFS 2011:116 och bilaga 12. Kursen fungerar även som refresh för dig som redan har certifikatet men måste förnya det.

För fortbildningskurser är förkunskapskravet att eleven har genomgått grundkurs i Medical Care.

Fortbildningskursen är upplagd med en dags självstudier samt 3 dagars teori med föreläsningar och praktiska övningar. Utöver det har varje elev 2 dagars praktik som genomförs på akutmottagning, vi kan erbjuda platser, men önskas praktik på hemort ornar man det själv. Inför kursstart kommer varje kursdeltagare få hem kurslitteratur och instuderingsuppgifter som ska vara genomlästa och utförda innan kursen startar.

Hör av dig till oss!

intresseanmälan

Deltagarinformation
Kontaktinformation
Meddelande

Genom att klicka på "Skicka" godkänner ni våra vilkor.

Verksamhetsansvarig Mikael Sandstedt 0761 099274mikael.sandstedt@kustens.se
Utbildningsansvarig Jörgen Emanuelsson 0705 901387je@kustens.se