Fartygsbefäl Kl VIII (FB 8) DISTANSUTBILDNING

Pris: 9.850:- exkl. moms

Examinationsavgift 1.250:- exkl moms
Distanskurs Fartygsbefäl klass 8 – Skepparexamen

Tid och plats praktiska övningar och examensdag

När som helst i er egen takt.

Kursprogram Fartygsbefäl KL VIII

Utbildningsmål

Utbildningens innehåll och omfattning i enlighet med Transportstyrelsens krav

 • Bryggtjänst, navigation
 • Bryggtjänst, radar
 • Miljö och fartygsteknik
 • Säkerhet, brandskydd
 • Säkerhet, hälso och sjukvård
 • Säkerhet, personlig säkerhet
 • Passagerarsäkerhet
 • Nödåtgärder
 • Rättskunskap

Förkunskaper

Inga formella krav på förkunskaper men viss båtvana är önskvärt.

Examination

Teoretiskt prov med samtliga moment, som skall genomföras på mindre än 4 timmar.
Tentamen sker på plats.

Behörighet

FB klass VIII är den enda nautiska examen som ger viss befattningsbehörighet utan sjötid (fartyg upp till 20 brt).
För att få ut full behörighet (fartyg upp till 70 brt) krävs 24 mån däckstjänst varav minst 12 mån på handelsfartyg (eller yrkesmässig fart) eller 24 mån däckstjänst på den fartygstyp behörigheten avser, samt godkänd uppkörning av fartygsinspektör.

Ovanstående praktikkrav är skillnaden mellan Behörighet FB klass VIII och
Examen FB klass VIII

  Boka online här

  Välj kurs

  Välj datum praktiska övningar och examensdag (Kan väljas senare)