Säkerhetskurs för fiskare

Pris: 2.860:- exkl. moms
Säkerhetsutbildning för tjänstgöring på fiskefartyg

Tid och plats

Höst 2021

  • Gräddö 17-18 september 21
  • Vindön 24-25 September 21

Eller, på plats hos er, minimum 6 elever

Vår 2022

  • Vindön 22-23 April 22
  • Fjällbacka 29-30 April 22
  • Gräddö 13-14 Maj 22
  • Vindön 28-29 Maj

Eller, på plats hos er, minimum 6 elever

Kursplan Säkerhetsutbildning för fiskare

Utbildningsmål

Besättningsmannen i fiskefartyget ska erhålla grundläggande kunskap och förmåga inom brandsäkerhet, hälso- sjukvård, personlig säkerhet och stabilitet.

Utbildningen sker i enlighet med Transportstyrelsens krav:
TSFS 2011:116, bilaga 17.

Krav för godkänd utbildning

Elever examineras genom närvaro samt genom individuell prövning.
Prövning sker genomfortlöpande kontrollfrågor av instruktörer.
För godkänt resultat ska elev vara aktiv och kunna besvara instruktörens frågor samt deltagande i samtliga övningsmoment som ska utföras på ett korrekt sätt.

Utbildningsbevis

Godkänd elev erhåller utbildningsbevis.
Elev söker själv certifikat hos Transportstyrelsen.

Utbildningsmaterial

Grunder i sjösäkerhet- Basic Safety, Åkerblom,Boberg Gustavsson. Jure förlag

Repetitionskrav

Kursen skall repeteras var 5 år.

Utrustning

Under den praktiska utbildningen är det bra om du har oömma kläder med dig för de praktiska övningarna

    Boka online här

    Ange kurstillfälle