Säkerhetskurs för fiskare

Säkerhetsutbildning för tjänstgöring på fiskefartyg

Pris: 2850kr exkl. moms

Tid och plats

 • Fjällbacka 6-7 november
 • Gräddö 13-14 november
 • Vindön 20-21 november
Enligt Transportstyrelsens senaste förordning,
Två dagar lång utbildning. Alla i besättningen ombord på ett fiskefartyg överstigande 5 meters längd ska ha genomgått en säkerhetsutbildning för fiskare. Ska förnyas och uppdateras var femte år. . Kursdeltagare erhåller ett intyg på genomgången kurs, certifikatet söks ut från Transportstyrelsen.
Godkänd elev tilldelas utbildningsbevis.

Hör av dig till oss!

Gör din intresseanmälan här!

Deltagarinformation
Kontaktinformation
Meddelande

Genom att klicka på "Skicka" godkänner ni våra villkor.

Intresseanmälan innebär att du i nästa steg får ett mail från oss där vi ber dig om följande uppgifter: Namn på deltagare, personnummer på samtliga deltagare samt faktura adress. Vidare får du kursprogrammet samt detaljerad information om aktuell kurs. Intresseanmälan innebär att du accepterar att Rätta Kurser registrerar personuppgifter enligt GDPR-lagen.

Utbildningskoordinator Thomas Jernmark 0708 288785tj@kustens.se
Utbildningsansvarig Jörgen Emanuelsson 0705 901387je@kustens.se


En säkerhetsutbildning för tjänstgöring på fiskefartyg ska minst uppfylla nedan angivna krav på innehåll och omfattning. Punkten 2 i Del A2 får undvaras vid tjänstgöring på fiskefartyg, där krav om brandutrustning för rökdykning inte föreskrivs.

Del A1, Brandskydd, teori (4 timmar)

 • Brandtriangeln
 • Olika typer av bränder, flambarhetsgränser
 • Brandorganisationen ombord
 • Fiskefartygs konstruktionsprinciper
 • Materialkrav avseende brännbarhet på fartyg
 • Olika släckmedel, lämplig placering av de olika handbrandsläckarna

Del A2, Brandskydd, praktiska övningar (4 timmar)

 • Påtagning och användning av skyddsutrustning
 • Rökdykning i realistisk miljö
 • Släckning med handbrandsläckare
 • Vattensläckning med strålmunstycke

Del B, Hälso- och sjukvård (4 timmar)

 • Grundläggande anatomi, cirkulations- och respirationssystem
 • ABC-sjukvård
 • Omhändertagande och inventering av skadade
 • Brännskadebehandling och hypotermi
 • Chockbehandling
 • Transport av skadade

Del C, Personlig säkerhet (2 timmar)

 • Säkerhetsorganisationen ombord
 • Personlig skyddsutrustning
 • Livräddningsutrustning, livbåtars och flottars egenskaper och utrustning, flytvästar, överlevnadsdräkter och SART-utrustning
 • Gällande svenska bestämmelser om livräddningsutrustning, radio samt arbets- och bostadsmiljö
 • GMDSS:s funktion och SAR

Del D, Stabilitet (2 timmar)

 • Grundläggande begrepp, fartygs flytbarhet och deplacement
 • Tyngdpunktsbestämning, metacenterhöjd, vikten av att placera lasten rätt
 • Inverkan av fria vätskeytor och effekten av vissa laster
 • Orientering om läckstabilitet

Länkar:

Rätta Kurser AB
Box 4092
474 04 Käringön

info@kustens.se
Sms förfrågan 0708-288785
Swish 123 313 4442

Bankgiro 482-2813