Säkerhetskurs för fiskare

Pris: 2.850:- exkl. moms
Säkerhetsutbildning för tjänstgöring på fiskefartyg

Tid och plats

Fjällbacka 30 april-1maj

Vindön 7-8 maj

Kursplan Säkerhetsutbildning för fiskare

Utbildningsmål

Besättningsmannen i fiskefartyget ska erhålla grundläggande kunskap och förmåga inom brandsäkerhet, hälso- sjukvård, personlig säkerhet och stabilitet.

Utbildningen sker i enlighet med Transportstyrelsens krav:
TSFS 2011:116, bilaga 17.

Krav för godkänd utbildning

Elever examineras genom närvaro samt genom individuell prövning.
Prövning sker genomfortlöpande kontrollfrågor av instruktörer.
För godkänt resultat ska elev vara aktiv och kunna besvara instruktörens frågor samt deltagande i samtliga övningsmoment som ska utföras på ett korrekt sätt.

Utbildningsbevis

Godkänd elev erhåller utbildningsbevis.
Elev söker själv certifikat hos Transportstyrelsen.

Utbildningsmaterial

Grunder i sjösäkerhet- Basic Safety, Åkerblom,Boberg Gustavsson. Jure förlag

Repetitionskrav

Kursen skall repeteras var 5 år.

Utrustning

Under den praktiska utbildningen är det bra om du har oömma kläder med dig för de praktiska övningarna

    Boka online här

    Välj kurstillfälle