SÄKERHETSKURS FÖR FISKARE

Du som tjänstgör på ett fiskefartyg med en längd om 5 meter eller mer skall ha ett certifikat för säkerhetsutbildning för fiskare. Därför erbjuder vi en grundläggande säkerhetskurs för fiskare, på en plats nära dig.

Pris: 2 860 kr (exl. moms)

Eller på plats hos er, läs mer här

Vårens Kurser 2023

  • Gräddö (Norrtälje) 9-10 maj
  • Hamburgsund 19-20 maj

Eller på plats hos er, läs mer här

Förkunskapskrav:

Om tjänstgöring på båt över 6 meter samt 20 brutto och för att medverka på kursen behöver du ha ett godkänt och giltigt läkarintyg enligt STCW Manila för sjöfolk. Läkarintyget kan vara svenskt eller utländskt och vara giltigt vid kursstarten. Läkarintyget skall uppvisas i samband med att kursen startar.

  1. Svenskt sjöläkarintyg utfärdat utav en av Transportstyrelsens godkända sjöläkare.
  2. Utländskt sjöläkarintyg plus ett intyg där samma läkare som har utfärdat sjöläkarintyget intygar att han har kontrollerat att sjömannen uppfyller dem svenska kraven enligt TSFS 2011:117.

Efter genomgången och godkänd kurs

Efter genomgången och godkänd fiskesäkerhetskurs registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb.

Detta ger dig behörighet att ansöka om alternativt Certifikat för yrkesfiskare utan rökdykning kod C14 eller Certifikat för yrkesfiskare med rökdykning C15 från Transportstyrelsen. Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster här

Utbildningen Säkerhetskurs för fiskare

Kursen ger en grundläggande kunskap och skall skapa en positiv inställning till begreppet säkerhet ombord. Säkerhetskursen för yrkesfiskare genomförs under två dagar och omfattar följande delar.

Del A – Brandskydd teori och praktik
Del B – Hälso- och sjukvård
Del C – Personlig säkerhet
Del D – Stabilitet

 

Förnyelse av Certifikat

Certifikatet gäller i 5 år därefter behöver certifikatet förnyas. Förnyelse kan du göra genom att boka vår kurs säkerhetskurs för yrkesfiskare.

    Boka online här

    Ange kurstillfälle

    Övrigt