MASKINBEFÄL KLASS 8 (Maskinbefäl kl VIII) DISTANSUTBILDNING

Pris: 5000 kr exklusive moms (6250 kr inklusive moms)

Utbilda er till Maskinbefäl klass 8 när som helst, i er egen takt.

Utbildningens innehåll och omfattning är i enlighet med Transportstyrelsens krav.

Kursinnehåll Maskinbefäl kl 8

 • Förbränningsmotorer
 • Förbränning, bränslen och smörjmedel
 • Fartygets framdrivning
 • Hydraulik, däcksmaskineri
 • Kylvattensystem
 • Smörjoljesystem
 • Bränslesystem
 • Läns och barlastsystem
 • Startsystem
 • Grundläggande ellära
 • Styr och reglerteknik
 • Drift och underhåll

Förkunskaper:

Inga formella krav på förkunskaper men viss båt/maskinvana är önskvärt.

Examination:

Teoretiskt prov med samtliga moment, skall genomföras hos examinator.

  Boka online här

  Välj kurs

  Övrigt