Om Rätta Kurser

Rätta Kurser har sedan 2001 arrangerat kurser inom Sjöfart som godkänd utbildningssamordnare av Transportstyrelsen.

Utbildningarna som erbjuds ger godkända kursdeltagare certifikat som kan användas inom yrkessjöfart och som är godkända av Transportstyrelsen.

Utbildningsansvarig och kursledare sedan 2001 är Jörgen Emanuelsson. Kurserna som genomförts under åren har bla. marknadsförts under namnet Kustens.se

De fasta kursplatserna är i ett eget hus hos Princess Yacht på Vindön, i församlingshemmet i Fjällbacka, samt i bygdegården på Gräddö strax utanför Norrtälje.

Vindön: 58.30439561592682, 11.699965189986212

Fjällbacka: 58.6001391135625, 11.283493621342668

Gräddö, Norrtälje: 59.76731861554565, 19.03233154902373

På övriga orter används lokala konferensanläggningar eller på plats hos kursdeltagare.

För en del uppdragsgivare som tex. rederier, föreningar och företag så arrangerar vi kurserna i deras egna lokaler, vilket är mycket kostnadseffektivt. Mer om detta under fliken “Mer om utbildningar på plats hos er”.

Vi hjälper dig som måste genomföra utbildning med kort varsel.

Välkomna med era önskemål om utbildningar.