Betalningsvillkor

Samtliga priser är exklusive moms.

Rapportering sker till Transprtstyrelsen då kursavgift är oss tillhanda.

I de fall du går en kurs som inte är certifikatgrundande betalas utbildningen före kurs start.