Avbokningsregler

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till fyra veckor innan starten för kursen.
Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:
0-2 veckor innan starten för kursen: 100% av kursavgiften
2-4 veckor innan starten för kursen: 50% av kursavgiften
Avbokningen måste ske skriftligen.
Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler.
Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren