Vilka kurser kräver läkarintyg?

Det läkarintyg du måste ha före du påbörjar vissa kurser heter Läkarintyg för sjöfolk (Medical Certificate for seafarers)

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117 om läkarintyg för sjöfolk

Uppfyller kraven enligt STCW Manila

Ej äldre än 2 år

Krävs för följande kurser:

  • Fartygsbefäl KL 8
  • Maskinbefäl KL 8
  • Handhavande av snabba fartyg (HSF)
  • Grundläggande säkerhetsutbildning (Basic Safety)