Hur man tar ut sina behörigheter på Transportstyrelsen

Hur man tar ut sina behörigheter på Transportstyrelsen

Hur du får ut dina Behörigheter och certifikat enligt STCW Manila

För att få fortsätta med din tjänstgöring efter 31 december 2016 ska dina behörigheter och certifikat m.m. vara utfärdade i enlighet med STCW Manila. Du kan enkelt ta reda på om de är det genom att kontrollera om de är utskrivna på ett blått papper. Äldre behörighetsbevis och certifikat är utskrivna på ett gult papper.

Nu är det möjligt att logga in på Mina sidor med e-legitimation. I och med detta behöver du som har mottagit lösenord inte längre använda det för att logga in. Du som inte har tillgång till lösenord kan logga in utan att ansöka om ett konto. Viktigt att tänka på då du loggar in med e-legitimation för första gången är att du måste ange en giltig e-postadress under fliken Ändra mina uppgifter.

På Mina sidor kan du bland annat hämta utdrag eller registrera ansökningar om behörigheter och certifikat och sjöfartsbok. Här kan du också se status på ditt ärende. Om du registrerar din e-postadress på Mina sidor kan du få en påminnelse när det är dags att förnya din behörighet.

Följ instruktioner nedan för att ansöka om certifikat hos Transportstyrelsen

 1. Gå till www.transportstyrelsen.se
 2. Klicka på Sjöfart
 3. Klicka på Ombordanställda
 4. Klicka Mina sidor för sjömän
 5. Logga in på Mina sidor för sjömän (Sjömanswebben). Du kan logga in med lösenord eller med e-legitimation tex Mobilt Bank-id.
  (Om du av någon anledning saknar lösenord till Mina sidor och saknar möjlighet att logga in med e-leg ansöker du om ett lösenord via https://sjo.transportstyrelsen.se/BUMSSeamen/GetPassword.aspx. Där anger du ditt personnummer och din e-postadress två gånger. Du får därefter ditt lösenord inom ett par minuter till din e-post.)
 6. Klicka på fliken Ändra mina uppgifter. Kontrollera dina uppgifter så att de överensstämmer med dina faktiska uppgifter och önskemål.
 7. Klicka på fliken Behörighet/Certifikat.
 8. Under menyn Kategori välj förstagångs. Välj Manila.
 9. Under menyn Filtrera på grupp välj Certifikat.
 10. Under menyn Behörighet / Certifikat / Preliminär bedömning välj det certifikat du önskar ansöka om. Klicka INTE för Preliminär bedömning.
 11. Klicka inte för någon av kryssrutorna där bilagor efterfrågas. Detta förutsätter att din utbildning är registrerad av utbildningsanordnaren genom Utbildarwebben. Kontrollera gärna detta innan du registrerar ditt ärende. Är det däremot så att du endast erhållit ett papperskursintyg ska du kryssa för att du ämnar skicka in kursintyg tillsammans med din ansökan.
 12. Klicka på Registrera ansökan och förhandsgranska blankett. Har du Adobe Reader eller motsvarande installerat på din enhet ska nu en ansökningsblankett genereras och öppnas. På blanketten finns all information om din ansökan sammanfattad. Följ anvisningarna och betala in avgiften enligt uppgifterna på blanketten. Du behöver alltså INTE skicka in din ansökan till Transportstyrelsen. Detta förutsatt att utbildaren registrerat ditt godkännande elektroniskt. Se punkt 8.
 13. Vänta på att ditt certifikat kommer i brevlådan. Om du betalar in avgiften samma dag du registrerat ditt ärende brukar vanligtvis certifikatet utfärdas och skickas nästa vardag.
Vanliga frågor och svar

Q: Mitt e-leg fungerar inte, vad ska jag göra?

A: Kontakta i första hand din bank. Märker du att vår sida för val av e-leg sätter stopp kontakta servicedesk på 0771-559500.

Q: Jag får ett kryptiskt felmeddelande när jag ska registrera min ansökan, vad gör jag?

A: Testa följande innan du kontaktar Transportstyrelsen. Använd annan webbläsare, ändra språket på din webbläsare till svenska, starta om din enhet.

Q: Det står att jag ska återta min ansökan på blanketten, vad är detta?

A: Förmodligen har utbildaren glömt att registrera ditt godkännande via Utbildarwebben. Kontakta utbildaren och påpeka detta. Återta sedan din ansökan för att registrera den igen när din utbildning är registrerad elektroniskt.

Q: Kan jag se någonstans vad som händer med mitt ärende?

A: Ja, under Mina sidor kan du klicka på fliken Mina ansökningar. Där uppdateras status på ditt ärende och där kan du också se om din betalning gått igenom.

Om det krånglar så kontakta Transportstyrelsen, Sjö- och luftfartsavdelningen, Sektionen för Sjöpersonal
601 73 Norrköping
Tel 0771-41 33 00 (knappval)
sjofart.smr@transportstyrelsen.se

Avbokningsregler

Avbokningsregler

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till fyra veckor innan starten för kursen.
Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:
0-2 veckor innan starten för kursen: 100% av kursavgiften
2-4 veckor innan starten för kursen: 50% av kursavgiften
Avbokningen måste ske skriftligen.
Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler.
Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor

Samtliga priser är exklusive moms.

Rapportering sker till Transprtstyrelsen då kursavgift är oss tillhanda.

I de fall du går en kurs som inte är certifikatgrundande betalas utbildningen före kurs start.

Avbokningsregler

Avbokningsregler

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till fyra veckor innan starten för kursen.
Om avbokning sker senare utgår avgifter för beställaren enligt följande:
0-2 veckor innan starten för kursen: 100% av kursavgiften
2-4 veckor innan starten för kursen: 50% av kursavgiften
Avbokningen måste ske skriftligen.
Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler.
Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren

Vilka kurser kräver läkarintyg?

Vilka kurser kräver läkarintyg?

Det läkarintyg du måste ha före du påbörjar vissa kurser heter Läkarintyg för sjöfolk (Medical Certificate for seafarers)

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117 om läkarintyg för sjöfolk

Uppfyller kraven enligt STCW Manila

Ej äldre än 2 år

Krävs för följande kurser:

 • Fartygsbefäl KL 8
 • Maskinbefäl KL 8
 • Handhavande av snabba fartyg (HSF)
 • Grundläggande säkerhetsutbildning (Basic Safety)