Utbildningarna är certifierade & godkända av Transportstyrelsen

Våra utbildningar är certifierade & godkända av Transportstyrelsen, som ger dig giltigt utbildningsbevis.
Utbildning & kvalitetsansvarige på Rätta Kurser är Jörgen Emauelsson.

Marknadens lägsta kurskostnad – Sjöfartsutbildningar med prisgaranti

Vi lämnar ”lägsta prisgaranti” på samtliga yrkesutbildningar

NYHET!! Distansutbildning Fartygsbefäl Klass 8 

Kursen görs digitalt via internet med hjälp av det material du får via posten. Kursen avslutas med en dag praktiska övningar & en dag examina.
Utbildningen riktar sig mot dig som vill framföra fartyg yrkesmässigt, tex: taxibåt, fiskebåt, segelcharter, RIB-charter, fiskecharter. Efter godkänt resultat har du rätt att vara
befälhavare på kommersiella fartyg upp till dräktighet på 20 br i inre fart.