• Distansutbildningar inom sjöfart

Nytt Fartygsbefäl KL8 nu för ungdomar över 15 år, bra möjlighet till sommarjobb.
Ring för mer info om denna nya glada nyhet (0703952267)